دیجی 2020 به همراه یک هدیه ارزشمند همین حالا - مشاهده کنید

نحوه ساختن اسلایدر در اندروید

دسته‌بندی: آموزش
سپتامبر 15, 2018

نحوه ساختن اسلایدر در اندروید

ممکن است برخی از برنامه ها را دیده باشید که هنگام اجرا شدن در ابتدای آن ها چند اسلاید  پخش می شود ، که می توانید با کشیدن انگشتتان به چپ و راست( finger swipe ) اسلاید ها را جابه جا نمایید. در این مقاله به ساختن اسلایدر در اندروید می پردازیم.

 

کاربرد این اسلاید ها این است که بعد از معرفی کوتاهی از برنامه پس از اخرین اسلاید ، برنامه به صفحه اصلی خواهد رفت و یا این که می توان با استفاده از آن ها اسلایدر تصاویر ساخت.

 

روش ساختن اسلایدر در اندروید

 

در فایل colors.xml که داخل پوشه res و زیر پوشه values قرار دارد کدهای زیر را وارد می کنیم  تا بتوانیم رنگ های مورد نیاز را به برنامه اعمال کنیم.

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<color name="colorPrimary">#3F51B5</color>
<color name="colorPrimaryDark">#303F9F</color>
<color name="colorAccent">#FF4081</color>

<!-- Screens background color-->
<color name="bg_screen1">#f64c73</color>
<color name="bg_screen2">#20d2bb</color>
<color name="bg_screen3">#3395ff</color>
<color name="bg_screen4">#c873f4</color>

<!-- dots inactive colors -->
<color name="dot_dark_screen1">#d1395c</color>
<color name="dot_dark_screen2">#14a895</color>
<color name="dot_dark_screen3">#2278d4</color>
<color name="dot_dark_screen4">#a854d4</color>

<!-- dots active colors -->
<color name="dot_light_screen1">#f98da5</color>
<color name="dot_light_screen2">#8cf9eb</color>
<color name="dot_light_screen3">#93c6fd</color>
<color name="dot_light_screen4">#e4b5fc</color>

<array name="array_dot_active">
<item>@color/dot_light_screen1</item>
<item>@color/dot_light_screen2</item>
<item>@color/dot_light_screen3</item>
<item>@color/dot_light_screen4</item>
</array>

<array name="array_dot_inactive">
<item>@color/dot_dark_screen1</item>
<item>@color/dot_dark_screen2</item>
<item>@color/dot_dark_screen3</item>
<item>@color/dot_dark_screen4</item>
</array>
</resources>

 

در پوشه ی  values و فایل string.xml کدهای زیر را وارد می نماییم :

 

<resources>
<string name="app_name">اندروید استایل</string>
<string name="title_activity_welcome">خانه</string>
<string name="next">بعدی</string>
<string name="skip">قبلی</string>
<string name="start">گرفتم</string>

<string name="slide_1_title">غذاهای عالی</string>
<string name="slide_1_desc">ساده ترین راه برای سفارش غذاهای مورد علاقه </string>

<string name="slide_2_title">تهیه بلیط</string>
<string name="slide_2_desc">بوسیله ی این برنامه می توانید برای خود و یا دوستانتان بلیط سینما تهیه نمایید</string>

<string name="slide_3_title">تخفیف های ویژه</string>
<string name="slide_3_desc">تخفیف های ویژه و استثنایی برای شما</string>

<string name="slide_4_title">سفر های متنوع</string>
<string name="slide_4_desc">تورهای تفریحی متنوع و گسترده</string>

<string name="play_again_desc">برای مشاهده ی مجدد اسلاید به بخش تنظیمات رفته و اطلاعات برنامه را حذف کنید</string>
<string name="play_again">نمایش مجدد</string>
</resources>

 

در خط دوم تگ app_name اسم برنامه مشخص شده است.

در پوشه ی values و فایل dimens.xml کدهای زیر را قرار دهید تا روی اندازه های آبجکت های برنامه کنترل داشته باشید:

 

<resources>
<!-- Default screen margins, per the Android Design guidelines. -->
<dimen name="activity_horizontal_margin">16dp</dimen>
<dimen name="activity_vertical_margin">16dp</dimen>
<dimen name="fab_margin">16dp</dimen>
<dimen name="dots_height">30dp</dimen>
<dimen name="dots_margin_bottom">20dp</dimen>
<dimen name="img_width_height">120dp</dimen>
<dimen name="slide_title">30dp</dimen>
<dimen name="slide_desc">16dp</dimen>
<dimen name="desc_padding">40dp</dimen>
</resources>

 

و در همان پوشه و فایل style.xml  برای ایجاد استایل شخصی سازی شده، کد های زیر را قرار دهید:

 

<resources>

<!-- Base application theme. -->
<style name="AppTheme" parent="Theme.AppCompat.Light.DarkActionBar">
<!-- Customize your theme here. -->
<item name="colorPrimary">@color/colorPrimary</item>
<item name="colorPrimaryDark">@color/colorPrimaryDark</item>
<item name="colorAccent">@color/colorAccent</item>
<item name="windowActionBar">false</item>
<item name="windowNoTitle">true</item>
</style>

<style name="AppTheme.AppBarOverlay" parent="ThemeOverlay.AppCompat.Dark.ActionBar" />

<style name="AppTheme.PopupOverlay" parent="ThemeOverlay.AppCompat.Light" />

</resources>

 

نمایش در اولین اجرای اپ

منطقی است که تنها در اولین اجرای این برنامه اسلاید ها به کاربر نمایش داده شود. برای همین ما اسلاید را تنها یه بار به کاربر نشان می دهیم ، اگر هر بار که برنامه را باز می کند اسلایدهای آغازین و آموزشی نشان داده شود اصلا مناسب نیست  وکاربر کلافه شده، ممکن است برنامه را پاک کند .

برای ساختن اسلایدر در اندروید با این منظور باید اطلاعات برنامه را در دسترس داشته باشیم، بنابراین از خاصیت SharedPreferences استفاده می نماییم . کلاس جدیدی میسازیم و نام آن را PrefManager  می گذاریم و خط های زیر را داخل آن قرار می دهیم:

 

package info.androidhive.introslider;

import android.content.Context;
import android.content.SharedPreferences;

/**
* Created by Lincoln on 05/05/16.
*/
public class PrefManager {
SharedPreferences pref;
SharedPreferences.Editor editor;
Context _context;

// shared pref mode
int PRIVATE_MODE = 0;

// Shared preferences file name
private static final String PREF_NAME = "androidhive-welcome";

private static final String IS_FIRST_TIME_LAUNCH = "IsFirstTimeLaunch";

public PrefManager(Context context) {
this._context = context;
pref = _context.getSharedPreferences(PREF_NAME, PRIVATE_MODE);
editor = pref.edit();
}

public void setFirstTimeLaunch(boolean isFirstTime) {
editor.putBoolean(IS_FIRST_TIME_LAUNCH, isFirstTime);
editor.commit();
}

public boolean isFirstTimeLaunch() {
return pref.getBoolean(IS_FIRST_TIME_LAUNCH, true);
}

}

 

ایجاد اسلایدها

در حال حاضر چهار اسلاید داریم که برای هر کدام یک layout میسازیم .

اسلاید اول ما به اسم welcome_slide1

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:background="@color/bg_screen1">

<LinearLayout
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_centerInParent="true"
android:gravity="center_horizontal"
android:orientation="vertical">

<ImageView
android:layout_width="@dimen/img_width_height"
android:layout_height="@dimen/img_width_height"
android:src="@drawable/ic_food" />

<TextView
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="@string/slide_1_title"
android:textColor="@android:color/white"
android:textSize="@dimen/slide_title"
android:textStyle="bold" />

<TextView
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginTop="20dp"
android:paddingLeft="@dimen/desc_padding"
android:paddingRight="@dimen/desc_padding"
android:text="@string/slide_1_desc"
android:textAlignment="center"
android:textColor="@android:color/white"
android:textSize="@dimen/slide_desc" />

</LinearLayout>
</RelativeLayout>

 

 

اسلاید دوم ما به اسم welcome_slide2

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:background="@color/bg_screen2">

<LinearLayout
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_centerInParent="true"
android:gravity="center_horizontal"
android:orientation="vertical">

<ImageView
android:layout_width="@dimen/img_width_height"
android:layout_height="@dimen/img_width_height"
android:src="@drawable/ic_movie" />

<TextView
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="@string/slide_2_title"
android:textColor="@android:color/white"
android:textSize="@dimen/slide_title"
android:textStyle="bold" />

<TextView
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginTop="20dp"
android:paddingLeft="@dimen/desc_padding"
android:paddingRight="@dimen/desc_padding"
android:text="@string/slide_2_desc"
android:textAlignment="center"
android:textColor="@android:color/white"
android:textSize="@dimen/slide_desc" />

</LinearLayout>


</RelativeLayout>

 

اسلاید سوم ما به اسم welcome_slide3

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:background="@color/bg_screen3">

<LinearLayout
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_centerInParent="true"
android:gravity="center_horizontal"
android:orientation="vertical">

<ImageView
android:layout_width="@dimen/img_width_height"
android:layout_height="@dimen/img_width_height"
android:src="@drawable/ic_discount" />

<TextView
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="@string/slide_3_title"
android:textColor="@android:color/white"
android:textSize="@dimen/slide_title"
android:textStyle="bold" />

<TextView
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginTop="20dp"
android:paddingLeft="@dimen/desc_padding"
android:paddingRight="@dimen/desc_padding"
android:text="@string/slide_3_desc"
android:textAlignment="center"
android:textColor="@android:color/white"
android:textSize="@dimen/slide_desc" />

</LinearLayout>

</RelativeLayout>

 

اسلاید چهارم ما به اسم welcome_slide4

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:background="@color/bg_screen4">

<LinearLayout
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_centerInParent="true"
android:gravity="center_horizontal"
android:orientation="vertical">

<ImageView
android:layout_width="@dimen/img_width_height"
android:layout_height="@dimen/img_width_height"
android:src="@drawable/ic_travel" />

<TextView
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="@string/slide_4_title"
android:textColor="@android:color/white"
android:textSize="@dimen/slide_title"
android:textStyle="bold" />

<TextView
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginTop="20dp"
android:paddingLeft="@dimen/desc_padding"
android:paddingRight="@dimen/desc_padding"
android:text="@string/slide_4_desc"
android:textAlignment="center"
android:textColor="@android:color/white"
android:textSize="@dimen/slide_desc" />

</LinearLayout>

</RelativeLayout>

 

اکنون ما این چهار اسلاید را درون ViewPager قرار می دهیم و در اصل در یک  گذاشته وlayout

لایه ی جدیدی  به اسم activity_welcome می سازیم.

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
tools:showIn="@layout/activity_welcome">


<android.support.v4.view.ViewPager
android:id="@+id/view_pager"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent" />

<LinearLayout
android:id="@+id/layoutDots"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="@dimen/dots_height"
android:layout_alignParentBottom="true"
android:layout_marginBottom="@dimen/dots_margin_bottom"
android:gravity="center"
android:orientation="horizontal"></LinearLayout>

<View
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="1dp"
android:alpha=".5"
android:layout_above="@id/layoutDots"
android:background="@android:color/white" />

<Button
android:id="@+id/btn_next"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_alignParentBottom="true"
android:layout_alignParentRight="true"
android:background="@null"
android:text="@string/next"
android:textColor="@android:color/white" />

<Button
android:id="@+id/btn_skip"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_alignParentBottom="true"
android:layout_alignParentLeft="true"
android:background="@null"
android:text="@string/skip"
android:textColor="@android:color/white" />

</RelativeLayout>

 

پس از آن کلاس WelcomeActivity را به این شکل خواهیم ساخت:

 

package info.androidhive.introslider;

import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.graphics.Color;
import android.os.Build;
import android.os.Bundle;
import android.support.v4.view.PagerAdapter;
import android.support.v4.view.ViewPager;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.text.Html;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.view.Window;
import android.view.WindowManager;
import android.widget.Button;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.TextView;

public class WelcomeActivity extends AppCompatActivity {

private ViewPager viewPager;
private MyViewPagerAdapter myViewPagerAdapter;
private LinearLayout dotsLayout;
private TextView[] dots;
private int[] layouts;
private Button btnSkip, btnNext;
private PrefManager prefManager;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);

// Checking for first time launch - before calling setContentView()
prefManager = new PrefManager(this);
if (!prefManager.isFirstTimeLaunch()) {
launchHomeScreen();
finish();
}

// Making notification bar transparent
if (Build.VERSION.SDK_INT >= 21) {
getWindow().getDecorView().setSystemUiVisibility(View.SYSTEM_UI_FLAG_LAYOUT_STABLE | View.SYSTEM_UI_FLAG_LAYOUT_FULLSCREEN);
}

setContentView(R.layout.activity_welcome);

viewPager = (ViewPager) findViewById(R.id.view_pager);
dotsLayout = (LinearLayout) findViewById(R.id.layoutDots);
btnSkip = (Button) findViewById(R.id.btn_skip);
btnNext = (Button) findViewById(R.id.btn_next);


// layouts of all welcome sliders
// add few more layouts if you want
layouts = new int[]{
R.layout.welcome_slide1,
R.layout.welcome_slide2,
R.layout.welcome_slide3,
R.layout.welcome_slide4};

// adding bottom dots
addBottomDots(0);

// making notification bar transparent
changeStatusBarColor();

myViewPagerAdapter = new MyViewPagerAdapter();
viewPager.setAdapter(myViewPagerAdapter);
viewPager.addOnPageChangeListener(viewPagerPageChangeListener);

btnSkip.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
launchHomeScreen();
}
});

btnNext.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
// checking for last page
// if last page home screen will be launched
int current = getItem(+1);
if (current < layouts.length) {
// move to next screen
viewPager.setCurrentItem(current);
} else {
launchHomeScreen();
}
}
});
}

private void addBottomDots(int currentPage) {
dots = new TextView[layouts.length];

int[] colorsActive = getResources().getIntArray(R.array.array_dot_active);
int[] colorsInactive = getResources().getIntArray(R.array.array_dot_inactive);

dotsLayout.removeAllViews();
for (int i = 0; i < dots.length; i++) {
dots[i] = new TextView(this);
dots[i].setText(Html.fromHtml("•"));
dots[i].setTextSize(35);
dots[i].setTextColor(colorsInactive[currentPage]);
dotsLayout.addView(dots[i]);
}

if (dots.length > 0)
dots[currentPage].setTextColor(colorsActive[currentPage]);
}

private int getItem(int i) {
return viewPager.getCurrentItem() + i;
}

private void launchHomeScreen() {
prefManager.setFirstTimeLaunch(false);
startActivity(new Intent(WelcomeActivity.this, MainActivity.class));
finish();
}

// viewpager change listener
ViewPager.OnPageChangeListener viewPagerPageChangeListener = new ViewPager.OnPageChangeListener() {

@Override
public void onPageSelected(int position) {
addBottomDots(position);

// changing the next button text 'NEXT' / 'GOT IT'
if (position == layouts.length - 1) {
// last page. make button text to GOT IT
btnNext.setText(getString(R.string.start));
btnSkip.setVisibility(View.GONE);
} else {
// still pages are left
btnNext.setText(getString(R.string.next));
btnSkip.setVisibility(View.VISIBLE);
}
}

@Override
public void onPageScrolled(int arg0, float arg1, int arg2) {

}

@Override
public void onPageScrollStateChanged(int arg0) {

}
};

/**
* Making notification bar transparent
*/
private void changeStatusBarColor() {
if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP) {
Window window = getWindow();
window.addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_DRAWS_SYSTEM_BAR_BACKGROUNDS);
window.setStatusBarColor(Color.TRANSPARENT);
}
}

/**
* View pager adapter
*/
public class MyViewPagerAdapter extends PagerAdapter {
private LayoutInflater layoutInflater;

public MyViewPagerAdapter() {
}

@Override
public Object instantiateItem(ViewGroup container, int position) {
layoutInflater = (LayoutInflater) getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);

View view = layoutInflater.inflate(layouts[position], container, false);
container.addView(view);

return view;
}

@Override
public int getCount() {
return layouts.length;
}

@Override
public boolean isViewFromObject(View view, Object obj) {
return view == obj;
}


@Override
public void destroyItem(ViewGroup container, int position, Object object) {
View view = (View) object;
container.removeView(view);
}
}
}

 

 

در این کد نویسی گفته شده است که وقتی اسلاید ها تمام شد  به کلاس MainActivity  برود. بنابراین حواستان باشد که حتما کلاسش را بسازید.

در پایان کار فایل AndroidManifest را ویرایش نمایید:

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
package="info.androidhive.introslider">

<application
android:allowBackup="true"
android:icon="@mipmap/ic_launcher"
android:label="@string/app_name"
android:supportsRtl="true"
android:theme="@style/AppTheme">
<activity android:name="info.androidhive.introslider.WelcomeActivity">
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.MAIN" />

<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
</intent-filter>
</activity>

<activity
android:name="info.androidhive.introslider.MainActivity">

</activity>
</application>

</manifest>

 

امیدوارم از  آموزش ساختن اسلایدر در اندروید استفاده ی لازم را برده باشید.

پیام بگذارید


تومان