پکیج طوفان 1400 – 4 ابزار ویژه با تخفیف - فقط یکبار در سال - کلیک کنید

سورس بارکد خوان اندروید

ابرپوسته چندمنظوره و فروشگاهی انویژن

4.00 stars
  |   55 فروش
خرید و دانلود
سورس بارکد خوان اندروید
 • شناسه محصول
  649
 • Verified Product
 • Iranian Product
 • Professional Product
9 نفر قبل از شما این محصول را تهیه کردند

سورس بارکد خوان اندروید طراحی شده توسط کتابخانه Google Mobile Vision

 

مقدمه :

 امروز بارکد ها و کد های QR بصورت گسترده در تلفن اسمارت فون ها استفاده می شوند.با استفاده از کد های QR  شما می توانید عکس ، متن ، لینک و یا هر چیز دیگری را ذخیره کنید.در اندروید این امکان به شما داده شده است که اطلاعاتی که توسط بارکد ذخیره شده است را استخراج کنید که این کار با استفاده از کتابخانه Google Vision  صورت می گیرد گرچه کتابخانه های دیگر هم موجود هستن که کار مشابه انجام می دهند ولی بهترین آن های Google Vision  است زیرا علاوه بر خواندن بارکد ها امکاناتی مانند تشخیص چهره و تشخیص متن هم به شما می دهد.
در این مقاله نحوه کار با Google vosion  را توضیح می دهیم.

ویدئو پیش نمایش برنامه بارکد خوان اندروید :


 


 با مطالعه این سورس شما با نحوه استفاده از کتابخانه Google vosion آشنا خواهید شد.

این سورس یک اپلیکیشن اسکن بلیط می باشد.

بعد از نصب برنامه برای تست بارکد خوان میتوانید از تصاویر زیر استفاده کنید.

تصویر 1

تصویر 2

تصویر 3

 

دریافت فایل نصبی

آموزش جامع پیاده سازس سورس :

 

توجه : تمامی کدها و موارد زیر در سورس موجود می باشد.

 1- Google Mobile Vision API

Google Mobile Vision Api به شما این امکان را می دهد که در فیلم ها و عکس ها، بارکد ها ؛ چهره ها و متن را تشخیص دهید و می توانید از این امکان به صورت جدا یا با هم استفاده کنید.
در این مقاله قصد داریم نحوه تشخیص بارکد را توضیح دهیم که امروز در فروشگاه ها ، هتل ها و … بسیار استفاده می شود.در این مقاله سعی می شود نحوه ساخت یک برنامه بارکد فیلم را توضیح و مراحل ان را به شما نشان دهیم .
کتابخانه Google Vision  بخشی از Play Service  هست و باید در پروژه اضافه کرد(build.gradle.)

compile 'com.google.android.gms:play-services-vision:11.0.2'

2- کتابخانه Barcode Scanner

ما کتابخانه ای را برای شما آماده کرده ایم که دقیقا شبیه کتابخانه Google Vision  می باشد. در این کتابخانه باگ هایی که Google Vision داشته است برطرف شده است و چندین ساختار مانند callbacks به آن اضافه شده است .

3-نحوه استفاده از کتابخانه Barcode

مراحل زیر را برای افزودن کتابخانه های barcode / qrcode به پروژه خود طی کنید.

1-افزودن کتابخانه های androidhive barcode reader و google vision به فایل build.gradle.

dependencies {
  // barcode reader library
  implementation 'info.androidhive:barcode-reader:1.1.2'
 
  // google vision library
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-vision:11.0.2'
}

2-افزودن barcode camera fragment به activity  یا fragment

<fragment
    android:id="@+id/barcode_scanner"
    android:name="info.androidhive.barcode.BarcodeReader"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    app:auto_focus="true"
    app:use_flash="false" />

3-اجرا کردن Activity  از  BarcodeReader.BarcodeReaderListener و override  کردن متدد های ضروری

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.util.SparseArray;
import com.google.android.gms.vision.barcode.Barcode;
import java.util.List;
 
import info.androidhive.barcode.BarcodeReader;
 
public class MainActivity extends AppCompatActivity implements BarcodeReader.BarcodeReaderListener {
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_scan);
  }
 
  @Override
  public void onScanned(Barcode barcode) {
    // single barcode scanned
  }
 
  @Override
  public void onScannedMultiple(List<Barcode> list) {
    // multiple barcodes scanned
  }
 
  @Override
  public void onBitmapScanned(SparseArray<Barcode> sparseArray) {
    // barcode scanned from bitmap image
  }
 
  @Override
  public void onScanError(String s) {
    // scan error
  }
}

4-اجرا برنامه و اسکن کردن بارکد یا کد های Qr .نتیجه اسکن در متددهای onScanned() یا onScannedMultiple() برمی گردد

 

3.1- افزودن خط نشانگر اسکن

ما در بسیاری از برنامه اسکنر می بینیم که خط نشانگری برای اسکن کردن در دوربین موبایل نشان داده می شود.برای بدست آوردن این ، ما کلاس reusable را در همان کتابخانه اضافه می کنیم که باعث اضافه شدن خط نشانگر در صفحه دوربین می شود.
برای افزودن اسکن کردن انیمیشنی باید info.androidhive.barcode.ScannerOverlay در همان activity  در camera fragment جایگزین کرد.

<info.androidhive.barcode.ScannerOverlay
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:background="#44000000"
  app:line_color="#7323DC"
  app:line_speed="6"
  app:line_width="4"
  app:square_height="200"
  app:square_width="200"/>

 

4- ساخت پروژه جدید | ساخت برنامه سکن بلیط

اکنون که کتابخانه barcode scanning آماده است چگونگی استفاده کردن از کتابخانه در موارد واقعی را با هم بررسی خواهیم کرد.در این برنامه ما فقط به توضیح اسکن بارکد نمی پردازیم بلکه نحوه ساخت UI پیچیده ، ساخت Rest api  برای گرفتن فیلم به صورت json و نوشتن view classes سفارشی نیز خواهیم پرداخت.

سورس برنامه بارکد خوان اندروید | اسکن بلیط

 

4.1 – Rest Api

برای ساخت چنین برنامه ای ما نیاز به Rest Api خواهیم داشت که بتواند به وسیله بارکد فیلم در پایگاه داده فیلم ها جستجو انجام دهد.برای این کار ما یک Rest Api ساده ساختیم که چند پرامتر به صورت جیکیوئری دریافت می کند و در بانک اطلاعاتی جستجو را انجام میدهد.در ادامه چند عکس برای تست این قسمت موجود است.

تصویر 1

تصویر 2

تصویر 3

اکنون همه اطلاعات مورد نظر برای شروع پروژه را در اختیار داریم.پس بریم یک پروژه جدید در Android Studio  بسازیم.

1- از طریق منوی File ⇒ New Project یک پروژه جدید ایجاد کنید و نام آن را MovieTickets  قرار دهید. سپس پکیج نیم آن را تعیین کنید.

2-فایل build.gradle را باز کنید و موارد زیر رو به آن اضافه کنید.

app/build.gradle
dependencies {
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-vision:11.0.2'
 
  // vision barcode scanner
  implementation 'info.androidhive:barcode-reader:1.1.2'
 
  // glide image library
  implementation 'com.github.bumptech.glide:glide:4.0.0-RC1'
  annotationProcessor 'com.github.bumptech.glide:compiler:4.0.0-RC1'
 
  implementation 'com.android.volley:volley:1.0.0'
  implementation 'com.google.code.gson:gson:2.6.2'
}

3-موارد زیر را نیز به فایل های مربوطه در زیر شاخه res اضافه کنید.

strings.xml
<resources>
  <string name="app_name">Movie Tickets</string>
  <string name="title_activity_ticket">Book Ticket</string>
  <string name="lbl_duration">DURATION</string>
  <string name="lbl_genre">GENRE</string>
  <string name="lbl_rating">RATING</string>
  <string name="lbl_price">PRICE</string>
  <string name="btn_buy_now">BUY NOW</string>
  <string name="btn_coming_soon">COMING SOON</string>
  <string name="msg_no_ticket_found">No ticket found. Try scanning the QR Codes from http://api.androidhive.info/qrcodes/</string>
</resources>
dimens.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <dimen name="dimen_20">20dp</dimen>
  <dimen name="dimen_10">10dp</dimen>
  <dimen name="activity_margin">16dp</dimen>
  <dimen name="lbl_directory">14dp</dimen>
  <dimen name="lbl_movie_name">28dp</dimen>
  <dimen name="img_poster_height">220dp</dimen>
  <dimen name="dimen_40">40dp</dimen>
</resources>
colors.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <color name="colorPrimary">#6d0094</color>
  <color name="colorPrimaryDark">#6d0094</color>
  <color name="colorAccent">#ff2068</color>
  <color name="colorAccentSecondary">#ad1a7f</color>
  <color name="viewBg">#f8f8f8</color>
  <color name="btn_disabled">#999</color>
  <color name="lbl_value">#222222</color>
</resources>

4-یک کلاس به نام MyApplication.java بسازید و کد های زیر را به آن اضافه کنید.اینجا ما یک نمونه volley می سازیم.

MyApplication.java
import android.app.Application;
import android.text.TextUtils;
 
import com.android.volley.Request;
import com.android.volley.RequestQueue;
import com.android.volley.toolbox.Volley;
 
/**
 * Created by ravi on 31/07/17.
 */
 
public class MyApplication extends Application {
 
  public static final String TAG = MyApplication.class
      .getSimpleName();
 
  private RequestQueue mRequestQueue;
 
  private static MyApplication mInstance;
 
  @Override
  public void onCreate() {
    super.onCreate();
    mInstance = this;
  }
 
  public static synchronized MyApplication getInstance() {
    return mInstance;
  }
 
  public RequestQueue getRequestQueue() {
    if (mRequestQueue == null) {
      mRequestQueue = Volley.newRequestQueue(getApplicationContext());
    }
 
    return mRequestQueue;
  }
 
  public <T> void addToRequestQueue(Request<T> req, String tag) {
    // set the default tag if tag is empty
    req.setTag(TextUtils.isEmpty(tag) ? TAG : tag);
    getRequestQueue().add(req);
  }
 
  public <T> void addToRequestQueue(Request<T> req) {
    req.setTag(TAG);
    getRequestQueue().add(req);
  }
 
  public void cancelPendingRequests(Object tag) {
    if (mRequestQueue != null) {
      mRequestQueue.cancelAll(tag);
    }
  }
}

5-فایل AndroidManifest.xml باز کنید و کلاس MyApplication را مطابق کد زیر به تگ <applicaton> اضافه کنید و همچنین مجوز INTERNET را نیز اضافه کنید. این مجوز برای درست کردن http calls مورد استفاده قرار میگیرد.

AndroidManifest.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="info.androidhive.movietickets">
 
  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
 
  <application
    android:name=".MyApplication"
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">
    <activity
      android:name=".MainActivity"
      android:screenOrientation="portrait"
      android:theme="@style/AppTheme.NoActionBar">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
 
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
    <activity
      android:name=".ScanActivity"
      android:screenOrientation="portrait" />
    <activity
      android:name=".TicketActivity"
      android:label="@string/title_activity_ticket"
      android:screenOrientation="portrait"
      android:theme="@style/AppTheme.NoActionBar"></activity>
  </application>
</manifest>

6-در زیر پوشه res ⇒ drawable یک فایل xml به نام  bg_gradient.xml بسازید. این فایل برای پس زمینه View  ها مورد استفاده قرار می گیرد.

bg_gradient.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:shape="rectangle">
  <gradient
    android:angle="135"
    android:centerColor="@color/colorAccentSecondary"
    android:endColor="@color/colorPrimary"
    android:startColor="@color/colorAccent"
    android:type="linear" />
 
  <corners android:radius="0dp" />
</shape>

4.2-افزودن Landing Screen

در landing screen چندین text field و دکمه برای باز کردن اسکنر دوربین وجود دارد.نکته جالب در خصوص این بخش اضافه کردن gradient background به activity می باشد.

7-لایوت main activity خود را باز کنید و کدهای زیر را به آن اضافه کنید.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:background="@drawable/bg_gradient"
  tools:context="info.androidhive.movietickets.MainActivity">
 
  <LinearLayout
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_centerInParent="true"
    android:gravity="center"
    android:orientation="vertical"
    android:paddingLeft="40dp"
    android:paddingRight="40dp">
 
    <ImageView
      android:id="@+id/icon"
      android:layout_width="100dp"
      android:layout_height="100dp"
      android:layout_centerHorizontal="true"
      android:clickable="true"
      android:foreground="?attr/selectableItemBackground"
      android:src="@drawable/qrcode"
      android:tint="@android:color/white" />
 
    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="30dp"
      android:fontFamily="sans-serif-light"
      android:gravity="center"
      android:text="Scan the QR code on the poster and book your movie tickets"
      android:textColor="@android:color/white"
      android:textSize="16dp" />
  </LinearLayout>
 
  <Button
    android:id="@+id/btn_scan"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_marginBottom="40dp"
    android:background="@android:color/transparent"
    android:foreground="?attr/selectableItemBackground"
    android:paddingLeft="20dp"
    android:paddingRight="20dp"
    android:fontFamily="sans-serif-medium"
    android:text="Scan QR Code"
    android:textColor="@android:color/white"
    android:textSize="18sp" />
 
</RelativeLayout>

8-main activity را باز کنید و تغییرات الزامی زیر را حتما اعمال کنید در این اکتیویتی متد transparentToolbar() باعث ایجاد نوار ابزار شفاف می شود.

MainActivity.java
import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.graphics.Color;
import android.os.Build;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.util.SparseArray;
import android.view.View;
import android.view.Window;
import android.view.WindowManager;
 
import com.google.android.gms.vision.barcode.Barcode;
 
import java.util.List;
 
import info.androidhive.barcode.BarcodeReader;
 
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
 
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
 
    // making toolbar transparent
    transparentToolbar();
 
    setContentView(R.layout.activity_main);
 
    findViewById(R.id.btn_scan).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        startActivity(new Intent(MainActivity.this, ScanActivity.class));
      }
    });
  }
 
  private void transparentToolbar() {
    if (Build.VERSION.SDK_INT >= 19 && Build.VERSION.SDK_INT < 21) {
      setWindowFlag(this, WindowManager.LayoutParams.FLAG_TRANSLUCENT_STATUS, true);
    }
    if (Build.VERSION.SDK_INT >= 19) {
      getWindow().getDecorView().setSystemUiVisibility(View.SYSTEM_UI_FLAG_LAYOUT_STABLE | View.SYSTEM_UI_FLAG_LAYOUT_FULLSCREEN);
    }
    if (Build.VERSION.SDK_INT >= 21) {
      setWindowFlag(this, WindowManager.LayoutParams.FLAG_TRANSLUCENT_STATUS, false);
      getWindow().setStatusBarColor(Color.TRANSPARENT);
    }
  }
 
  private void setWindowFlag(Activity activity, final int bits, boolean on) {
    Window win = activity.getWindow();
    WindowManager.LayoutParams winParams = win.getAttributes();
    if (on) {
      winParams.flags |= bits;
    } else {
      winParams.flags &= ~bits;
    }
    win.setAttributes(winParams);
  }
}

اکنون اگر برنامه را اجرا کنید شما صفحه ای همانند تصویر زیر خواهید دید.

بارکد خوان اندروید | سورس اسکن بارکد بلیط

4.3-افزودن صفحه اسکن بلیط

9-با رفتن به مسیر File ⇒ New ⇒ Activity ⇒ Empty Activity یک activity  به نام ScanActivity.java بسازید

10-لایوت مربوط به اکتیویتی activity_scan.xml را باز کرده و قطعه Barcode Reader را همانند کد زیر به آن اضافه کنید.

activity_scan.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context="info.androidhive.movietickets.ScanActivity">
 
  <fragment
    android:id="@+id/barcode_scanner"
    android:name="info.androidhive.barcode.BarcodeReader"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    app:auto_focus="true"
    app:use_flash="false" />
 
  <info.androidhive.barcode.ScannerOverlay
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="#44000000"
    app:line_color="#7323DC"
    app:line_speed="6"
    app:line_width="4"
    app:square_height="200"
    app:square_width="200" />
 
</RelativeLayout>

11-فایل ScanActivity.java را باز کرده و تغییرات الزامی زیر را اعمال کنید.

*اجرا activity  از BarcodeReader.BarcodeReaderListener

*Override  کردن متدهای onScanned(), onScannedMultiple()  و بقیه متدها.

*barcodeReader.playBeep() باعث ایجاد صدا می شود که بارکد اسکن شده است.

*و…. (مطابق کد زیر تغییرات را اعمال کنید)

ScanActivity.java
package info.androidhive.movietickets;
 
import android.content.Intent;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.util.SparseArray;
import android.widget.Toast;
 
import com.google.android.gms.vision.barcode.Barcode;
 
import java.util.List;
 
import info.androidhive.barcode.BarcodeReader;
 
public class ScanActivity extends AppCompatActivity implements BarcodeReader.BarcodeReaderListener {
 
  BarcodeReader barcodeReader;
 
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_scan);
 
    // get the barcode reader instance
    barcodeReader = (BarcodeReader) getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.barcode_scanner);
  }
 
  @Override
  public void onScanned(Barcode barcode) {
 
    // playing barcode reader beep sound
    barcodeReader.playBeep();
 
    // ticket details activity by passing barcode
    Intent intent = new Intent(ScanActivity.this, TicketActivity.class);
    intent.putExtra("code", barcode.displayValue);
    startActivity(intent);
  }
 
  @Override
  public void onScannedMultiple(List<Barcode> list) {
 
  }
 
  @Override
  public void onBitmapScanned(SparseArray<Barcode> sparseArray) {
 
  }
 
  @Override
  public void onScanError(String s) {
    Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error occurred while scanning " + s, Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }
}

برنامه را اجرا کنید و یک بارکد را اسکن کنید .نتیجه اسکن در تابع onScanned() برمی گردد.

4.4- افزودن صفحه نمایش جزئیات بلیط اسکن شده

اکنون باید جزییات فیلم را که توسط بارکد خوانده شده است در صفحه نمایش ، نمایش دهیم.

12-یک کلاس بسازید به نام TicketView.java. این یک کلاس ساده برای نمایش view است.

TicketView.java
import android.content.Context;
import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.Canvas;
import android.graphics.Color;
import android.graphics.DashPathEffect;
import android.graphics.Paint;
import android.graphics.Path;
import android.graphics.PorterDuff;
import android.graphics.PorterDuffXfermode;
import android.util.AttributeSet;
import android.widget.LinearLayout;
 
/**
 * Created by ravi tamada on 29/07/17.
 * Ticket view creates view with view punches making circular holes
 * in the view
 */
 
public class TicketView extends LinearLayout {
  private Bitmap bm;
  private Canvas cv;
  private Paint eraser;
  private int holesBottomMargin = 70;
  private int holeRadius = 40;
 
  public TicketView(Context context) {
    super(context);
    Init();
  }
 
  public TicketView(Context context, AttributeSet attrs) {
    super(context, attrs);
    Init();
  }
 
  public TicketView(Context context, AttributeSet attrs,
           int defStyleAttr) {
    super(context, attrs, defStyleAttr);
    Init();
  }
 
  private void Init() {
    eraser = new Paint();
    eraser.setXfermode(new PorterDuffXfermode(PorterDuff.Mode.CLEAR));
    eraser.setAntiAlias(true);
  }
 
  @Override
  protected void onSizeChanged(int w, int h, int oldw, int oldh) {
    if (w != oldw || h != oldh) {
      bm = Bitmap.createBitmap(w, h, Bitmap.Config.ARGB_8888);
      cv = new Canvas(bm);
    }
    super.onSizeChanged(w, h, oldw, oldh);
  }
 
  @Override
  protected void onDraw(Canvas canvas) {
    int w = getWidth();
    int h = getHeight();
 
    bm.eraseColor(Color.TRANSPARENT);
 
    // set the view background color
    cv.drawColor(Color.WHITE);
 
    // drawing footer square contains the buy now button
    Paint paint = new Paint();
    paint.setARGB(255, 250, 250, 250);
    paint.setStrokeWidth(0);
    paint.setStyle(Paint.Style.FILL);
    cv.drawRect(0, h, w, h - pxFromDp(getContext(), holesBottomMargin), paint);
 
    // adding punching holes on the ticket by erasing them
    cv.drawCircle(0, 0, holeRadius, eraser); // top-left hole
    cv.drawCircle(w / 2, 0, holeRadius, eraser); // top-middle hole
    cv.drawCircle(w, 0, holeRadius, eraser); // top-right
    cv.drawCircle(0, h - pxFromDp(getContext(), holesBottomMargin), holeRadius, eraser); // bottom-left hole
    cv.drawCircle(w, h - pxFromDp(getContext(), holesBottomMargin), holeRadius, eraser); // bottom right hole
 
    // drawing the image
    canvas.drawBitmap(bm, 0, 0, null);
 
 
    // drawing dashed lines at the bottom
    Path mPath = new Path();
    mPath.moveTo(holeRadius, h - pxFromDp(getContext(), holesBottomMargin));
    mPath.quadTo(w - holeRadius, h - pxFromDp(getContext(), holesBottomMargin), w - holeRadius, h - pxFromDp(getContext(), holesBottomMargin));
 
    // dashed line
    Paint dashed = new Paint();
    dashed.setARGB(255, 200, 200, 200);
    dashed.setStyle(Paint.Style.STROKE);
    dashed.setStrokeWidth(2);
    dashed.setPathEffect(new DashPathEffect(new float[]{10, 5}, 0));
    canvas.drawPath(mPath, dashed);
 
    super.onDraw(canvas);
  }
 
  public static float pxFromDp(final Context context, final float dp) {
    return dp * context.getResources().getDisplayMetrics().density;
  }
}

13-یک کلاس از طریق مسیر File ⇒ New ⇒ Activity ⇒ Empty Activity به نام TicketResultActivity.java بسازید.

14-فایل layout  مربوط به activity_ticket_result.xml باز کنید و دستورات زیر را به آن اضافه کنید.

activity_ticket_result.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.design.widget.CoordinatorLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/main_content"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:background="@drawable/bg_gradient"
  android:descendantFocusability="beforeDescendants"
  android:fitsSystemWindows="true"
  tools:context=".TicketResultActivity">
 
  <android.support.design.widget.AppBarLayout
    foreground="?android:windowContentOverlay"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:theme="@style/AppTheme.AppBarOverlay">
 
 
    <android.support.v7.widget.Toolbar
      android:id="@+id/toolbar"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="?actionBarSize"
      android:background="@color/colorPrimary"
      app:popupTheme="@style/AppTheme.PopupOverlay"></android.support.v7.widget.Toolbar>
 
  </android.support.design.widget.AppBarLayout>
 
  <include layout="@layout/content_ticket_details"/>
 
</android.support.design.widget.CoordinatorLayout>
content_ticket_details.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:background="@drawable/bg_gradient"
  app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior"
  tools:context=".TicketResultActivity">
 
  <TextView
    android:id="@+id/txt_error"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_centerInParent="true"
    android:gravity="center_horizontal"
    android:text="@string/msg_no_ticket_found"
    android:textColor="@android:color/white"
    android:padding="@dimen/dimen_20"
    android:textSize="16dp"
    android:visibility="gone" />
 
  <info.androidhive.movietickets.TicketView
    android:id="@+id/layout_ticket"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_marginLeft="@dimen/dimen_20"
    android:layout_marginRight="@dimen/dimen_20"
    android:layout_marginTop="@dimen/dimen_20"
    android:background="@android:color/transparent"
    android:orientation="vertical"
    android:paddingTop="@dimen/dimen_10"
    android:visibility="gone">
 
    <TextView
      android:id="@+id/director"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginBottom="5dp"
      android:fontFamily="sans-serif-condensed"
      android:paddingLeft="@dimen/activity_margin"
      android:paddingRight="@dimen/activity_margin"
      android:paddingTop="@dimen/activity_margin"
      android:textAllCaps="true"
      android:textSize="@dimen/lbl_directory" />
 
    <TextView
      android:id="@+id/name"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:fontFamily="sans-serif-condensed"
      android:paddingLeft="16dp"
      android:paddingRight="16dp"
      android:textAllCaps="true"
      android:textColor="#111"
      android:maxLines="1"
      android:ellipsize="end"
      android:textSize="@dimen/lbl_movie_name" />
 
    <ImageView
      android:id="@+id/poster"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="@dimen/img_poster_height"
      android:layout_marginBottom="@dimen/activity_margin"
      android:layout_marginTop="@dimen/activity_margin"
      android:scaleType="centerCrop" />
 
    <LinearLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:orientation="horizontal"
      android:paddingLeft="@dimen/activity_margin"
      android:paddingRight="@dimen/activity_margin"
      android:weightSum="2">
 
      <LinearLayout
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:orientation="vertical">
 
        <TextView
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_marginBottom="5dp"
          android:fontFamily="sans-serif-condensed"
          android:text="@string/lbl_duration"
          android:textSize="12dp" />
 
        <TextView
          android:id="@+id/duration"
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:fontFamily="sans-serif-condensed"
          android:textColor="@color/lbl_value"
          android:textSize="22dp" />
      </LinearLayout>
 
      <LinearLayout
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:orientation="vertical">
 
        <TextView
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_marginBottom="5dp"
          android:fontFamily="sans-serif-condensed"
          android:text="@string/lbl_genre"
          android:textSize="12dp" />
 
        <TextView
          android:id="@+id/genre"
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:fontFamily="sans-serif-condensed"
          android:textAllCaps="true"
          android:textColor="@color/lbl_value"
          android:textSize="22dp" />
      </LinearLayout>
 
    </LinearLayout>
 
    <LinearLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="16dp"
      android:orientation="horizontal"
      android:paddingLeft="16dp"
      android:paddingRight="16dp"
      android:weightSum="2">
 
      <LinearLayout
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:orientation="vertical">
 
        <TextView
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_marginBottom="5dp"
          android:fontFamily="sans-serif-condensed"
          android:text="@string/lbl_rating"
          android:textSize="12dp" />
 
        <TextView
          android:id="@+id/rating"
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:fontFamily="sans-serif-condensed"
          android:textColor="@color/lbl_value"
          android:textSize="22dp" />
      </LinearLayout>
 
      <LinearLayout
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:orientation="vertical">
 
        <TextView
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_marginBottom="5dp"
          android:fontFamily="sans-serif-condensed"
          android:text="@string/lbl_price"
          android:textSize="12dp" />
 
        <TextView
          android:id="@+id/price"
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:fontFamily="sans-serif-condensed"
          android:textAllCaps="true"
          android:textColor="@color/lbl_value"
          android:textSize="22dp" />
      </LinearLayout>
 
    </LinearLayout>
 
  </info.androidhive.movietickets.TicketView>
 
  <Button
    android:id="@+id/btn_buy"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_marginBottom="10dp"
    android:background="@android:color/transparent"
    android:fontFamily="sans-serif-condensed"
    android:foreground="?attr/selectableItemBackground"
    android:paddingLeft="@dimen/activity_margin"
    android:paddingRight="@dimen/activity_margin"
    android:textColor="@color/colorPrimary"
    android:textSize="26dp" />
 
  <ProgressBar
    android:id="@+id/progressBar"
    android:layout_width="@dimen/dimen_40"
    android:layout_height="@dimen/dimen_40"
    android:layout_centerInParent="true"
    android:indeterminateTint="@android:color/white"
    android:indeterminateTintMode="src_atop"
    android:visibility="visible" />
</RelativeLayout>

15-فایل TicketResultActivity.java را باز کنید و کد ها را مانند کد های زیر اصلاح کنید.

TicketResultActivity.java
import android.os.Bundle;
import android.support.v4.content.ContextCompat;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.support.v7.widget.Toolbar;
import android.text.TextUtils;
import android.util.Log;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.ProgressBar;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
 
import com.android.volley.Request;
import com.android.volley.Response;
import com.android.volley.VolleyError;
import com.android.volley.toolbox.JsonObjectRequest;
import com.bumptech.glide.Glide;
import com https://espanol....ico/.google.gson.Gson;
import com.google.gson.JsonSyntaxException;
import com.google.gson.annotations.SerializedName;
 
import org.json.JSONObject;
 
public class TicketResultActivity extends AppCompatActivity {
  private static final String TAG = TicketResultActivity.class.getSimpleName();
 
  // url to search barcode
  private static final String URL = "https://api.androidhive.info/barcodes/search.php?code=";
 
  private TextView txtName, txtDuration, txtDirector, txtGenre, txtRating, txtPrice, txtError;
  private ImageView imgPoster;
  private Button btnBuy;
  private ProgressBar progressBar;
  private TicketView ticketView;
 
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_ticket_result);
 
    Toolbar toolbar = findViewById(R.id.toolbar);
    setSupportActionBar(toolbar);
    getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
 
    txtName = findViewById(R.id.name);
    txtDirector = findViewById(R.id.director);
    txtDuration = findViewById(R.id.duration);
    txtPrice = findViewById(R.id.price);
    txtRating = findViewById(R.id.rating);
    imgPoster = findViewById(R.id.poster);
    txtGenre = findViewById(R.id.genre);
    btnBuy = findViewById(R.id.btn_buy);
    imgPoster = findViewById(R.id.poster);
    txtError = findViewById(R.id.txt_error);
    ticketView = findViewById(R.id.layout_ticket);
    progressBar = findViewById(R.id.progressBar);
 
    String barcode = getIntent().getStringExtra("code");
 
    // close the activity in case of empty barcode
    if (TextUtils.isEmpty(barcode)) {
      Toast.makeText(getApplicationContext(), "Barcode is empty!", Toast.LENGTH_LONG).show();
      finish();
    }
 
    // search the barcode
    searchBarcode(barcode);
  }
 
  /**
   * Searches the barcode by making http call
   * Request was made using Volley network library but the library is
   * not suggested in production, consider using Retrofit
   */
  private void searchBarcode(String barcode) {
    // making volley's json request
    JsonObjectRequest jsonObjReq = new JsonObjectRequest(Request.Method.GET,
        URL + barcode, null,
        new Response.Listener<JSONObject>() {
 
          @Override
          public void onResponse(JSONObject response) {
            Log.e(TAG, "Ticket response: " + response.toString());
 
            // check for success status
            if (!response.has("error")) {
              // received movie response
              renderMovie(response);
            } else {
              // no movie found
              showNoTicket();
            }
          }
        }, new Response.ErrorListener() {
 
      @Override
      public void onErrorResponse(VolleyError error) {
        Log.e(TAG, "Error: " + error.getMessage());
        showNoTicket();
      }
    });
 
    MyApplication.getInstance().addToRequestQueue(jsonObjReq);
  }
 
  private void showNoTicket() {
    txtError.setVisibility(View.VISIBLE);
    ticketView.setVisibility(View.GONE);
    progressBar.setVisibility(View.GONE);
  }
 
  /**
   * Rendering movie details on the ticket
   */
  private void renderMovie(JSONObject response) {
    try {
 
      // converting json to movie object
      Movie movie = new Gson().fromJson(response.toString(), Movie.class);
 
      if (movie != null) {
        txtName.setText(movie.getName());
        txtDirector.setText(movie.getDirector());
        txtDuration.setText(movie.getDuration());
        txtGenre.setText(movie.getGenre());
        txtRating.setText("" + movie.getRating());
        txtPrice.setText(movie.getPrice());
        Glide.with(this).load(movie.getPoster()).into(imgPoster);
 
        if (movie.isReleased()) {
          btnBuy.setText(getString(R.string.btn_buy_now));
          btnBuy.setTextColor(ContextCompat.getColor(this, R.color.colorPrimary));
        } else {
          btnBuy.setText(getString(R.string.btn_coming_soon));
          btnBuy.setTextColor(ContextCompat.getColor(this, R.color.btn_disabled));
        }
        ticketView.setVisibility(View.VISIBLE);
        progressBar.setVisibility(View.GONE);
      } else {
        // movie not found
        showNoTicket();
      }
    } catch (JsonSyntaxException e) {
      Log.e(TAG, "JSON Exception: " + e.getMessage());
      showNoTicket();
      Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error occurred. Check your LogCat for full report", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    } catch (Exception e) {
      // exception
      showNoTicket();
      Toast.makeText(getApplicationContext(), "Error occurred. Check your LogCat for full report", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
  }
 
  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    if (item.getItemId() == android.R.id.home) {
      finish();
    }
    return super.onOptionsItemSelected(item);
  }
 
  private class Movie {
    String name;
    String director;
    String poster;
    String duration;
    String genre;
    String price;
    float rating;
 
    @SerializedName("released")
    boolean isReleased;
 
    public String getName() {
      return name;
    }
 
    public String getDirector() {
      return director;
    }
 
    public String getPoster() {
      return poster;
    }
 
    public String getDuration() {
      return duration;
    }
 
    public String getGenre() {
      return genre;
    }
 
    public String getPrice() {
      return price;
    }
 
    public float getRating() {
      return rating;
    }
 
    public boolean isReleased() {
      return isReleased;
    }
  }
}

اکنون کار به پایان رسید و شما میتوانید برنامه را اجرا کنید و از آن لذت ببرید.

باتشکر شما کاربر فهمیم وبسایت اندروید سورس که تا پایان این آموزش ما را همراهی کردید.

 

همچنین ببینید: سورس خارق العاده اپلیکیشن فروشگاهی اندروید به همراه پنل مدیریت

 

 


محصولات مشابه

تومان