جشنواره متفاوت پایان سال 🤷 | فقط یک بار در سال | مشاهده صفحه جشنواره

سیستم تیکتینگ وبسایت اندروید سورس

با توجه به مشکلات پیش آمده در جهت پشتیبانی در تلگرام، و کنار زدن افراد سودجو که خودشان را به جای پشتیبان وبسایت اندروید سورس جا می زدند، تصمیم گرفتیم سیستم تیکتینگ را راه اندازی نمائیم.

 

از این پس کوچک ترین پشتیبانی در تلگرام و سایر پیام رسان ها نخواهیم داشت و بایستی با عضویت در وبسایت، تیکت پشتیبانی ارسال نمائید.

 

جهت موارد ضروری با شماره ۰۹۹۰۴۱۰۹۰۱۰ تماس حاصل فرمائید.

 

راهنمای سیستم تیگتینگ

 


تومان