جشنواره متفاوت پایان سال 🤷 | فقط یک بار در سال | مشاهده صفحه جشنواره

وبلاگ

نمایش اخرین مطالب وبلاگ

کتابخانه Picasso | لود تصاویر در اندروید

Picasso یکی دیگر از کتابخانه های اندروید در رابطه با تصاویر است. این کتابخانه توسط شرکت Square ایجاد شده است. به کمک این کتابخانه فرآیند لود تصاویر خارجی در اپلیکیشن بسیار ساده شده است.

AndroidSrcتیر ۷, ۱۳۹۷

تومان